Quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu sang Hàn Quốc

Quy định về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sang thị trường Hàn Quốc

Hiệp định thương mại tự động Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết vào ngày 5/5/2015 và có hiệu lực từ ngày 20/12/2015. Mục tiêu của Hiệp định này là thúc đẩy hoạt động thương mại. Bằng cách mở cửa thị trường nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong phạm vi bài viết này. Trà Vinh Logistics sẽ chủ yếu tập trung trình bày về việc xuất và nhập khẩu hàng hóa giữa hai quốc gia. Cũng như những điều chỉnh mới nhất về thuế quan và hải quan trong thời điểm hiện nay. 

Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa được nhập khẩu. Cũng như xuất khẩu giữa hai quốc gia. Việt Nam và Hàn Quốc đã đề ra quy định về cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan tại Điều 2.3 VKFTA như sau:

– Trừ trường hợp được quy định khác trong Hiệp định. Mỗi Bên sẽ phải cắt giảm dần hoặc xóa bỏ thuế hải quan của mình đối với hàng hóa có xuất xứ dựa theo Biểu cam kết tại Phụ lục 2-A.

– Khi có đề nghị của một Bên, các Bên phải tham vấn để xem xét việc đẩy nhanh việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan. Đối với một mặt hàng sẽ thay thế cho bất kỳ mức thuế hay lộ trình được xác định trong Biểu cam kết tại Phụ lục 2A. Đối với mặt hàng đó khi được mỗi Bên chấp thuận dựa theo các thủ tục pháp lý.

– Bên trong hai Bên có quyền đơn phương đẩy nhanh việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan. Vào bất kể lúc nào nếu có ý định sửa đổi Biểu thuế ở Phụ lục 2-A. Tuy nhiên, Bên thay đổi cần nhanh chóng thông báo cho Bên kia thông qua công hàm ngoại giao. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết trong nước để sửa đổi có hiệu lực.

Bất cứ sự nhượng bộ nào của một Bên trong việc đơn phương đẩy nhanh việc cắt giảm. Hoặc xóa bỏ thuế quan sẽ không thể được rút lại.

– Nếu bất cứ Bên nào giảm mức thuế suất tối huệ quốc đã được áp dụng của mình. Sau ngày 20/12/2015 sẽ được áp dụng đối với hoạt động thương mại thuộc Hiệp định. Nếu mức thuế suất đó thấp hơn mức được tính toán trong phụ lục 2-A.

Đơn giản hóa thủ tục hải quan

Theo quy định tại ĐIều 4.2 VKFTA:

“Điều 4.2

1. Nhằm tạo thuận lợi thương mại song phương. Mỗi Bên phải áp dụng hoặc duy trì thủ tục hải quan được đơn giản nhằm dễ dàng cho việc giải phóng hàng.”

Để làm được điều này các Bên cần áp dụng như sau:

– Quy định hàng được giải phóng trong khoảng thời gian không quá thời gian cần thiết. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định hải quan trong nước.

– Quy định việc tạo nộp và xử lý thông tin hải quan điện tử trước khi hàng đến.

– Cho phép hàng hóa được giải phóng tại nơi hàng đến. Không tạm thời chuyển lưu kho hoặc chuyển địa ddiemr khác.

– Cho phép nhà nhập khẩu được lấy hàng trước khi có quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu về thuế hải quan, phí và nghĩa vụ hải quan khi những khoản này chưa thể được xác định trước hoặc ngay khi hàng đến, với điều kiện hàng hóa đáp ứng các yêu cầu liên quan.

Đọc thêm: Gửi hàng đi Malaysia cước siêu rẻ 

Đọc thêm: Hướng dẫn xuất khẩu hàng hóa đi Châu Âu (EU)